ไก่ตันบล็อกฟุต


หมายเหตุ หากซื้อแล้วรหัสมีปัญหา เคลมได้ ต้องมีคลิปตั้งแต่การซื้อไปจนถึงเข้าเกม (ภายใน24ชั่วโมง)
...
ไก่ตันหมัดก็อต
รายละเอียด:
✔ หมัดก็อต #สุ่มผลปีศาจ #LV.2450 (MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 29 เครดิต

เหลือ 3 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตันผลพระ + หมัดก็อต
รายละเอียด:
✔ การันตี ผลพระ + 6หมัด #การันตี LV.2550 (max)
( ได้รหัส100% )

ราคา 49 เครดิต

เหลือ 8 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตันผลไดโนเสาร์
รายละเอียด:
✔ ผลไดโนเสาร์ #ดาบคู่โอเด้ง #หมัดก็อต
( ได้รหัส100% )

ราคา 69 เครดิต

เหลือ 10 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตันดาบคู่ + สมอเรือ 6หมัด
รายละเอียด:
✔ การันตี ดาบคู่ + สมอเรือ #การันตี 6หมัด #LV.2550 (max)
( ได้รหัส100% )

ราคา 69 เครดิต

เหลือ 10 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน 7หมัด : การันตี LV.2550(MAX) สุ่มดาบ สุ่มผล
รายละเอียด:
✔ การันตี 7หมัด #ดาบคู่โอเด้ง 70% #สุ่มผลตื่น #LV.2550(MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 79 เครดิต

เหลือ 1 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตันโมจิตื่น
รายละเอียด:
✔ การันตี โมจิตื่น + 6หมัด #LV.2550 (max)
( ได้รหัส100% )

ราคา 79 เครดิต

เหลือ 9 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน ผลเสือ+ ดาบคู่
รายละเอียด:
✔ ผลเสือ + 6หมัด #LV.2550(max)
( ได้รหัส100% )

ราคา 99 เครดิต

เหลือ 3 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน7หมัด สมอเรือ+ดาบคู่โอเด้ง
รายละเอียด:
✔ การันตี 7หมัด + สมอเรือ #การันตี ดาบคู่โอเด้ง #LV.2550(MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 129 เครดิต

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตันโมจิตื่น + ดาบคู่โอเด้ง 7หมัด
รายละเอียด:
✔ การันตี โมจิตื่น #การันตี ดาบคู่ + 7หมัด #การันตี LV.2550 (max)
( ได้รหัส100% )

ราคา 139 เครดิต

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตันผลจิ้งจอก + หมัดก็อต
รายละเอียด:
✔ การันตี ผลจิ้งจอก + 6หมัด #การันตี LV.2550 (MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 169 เครดิต

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
เทพตัน 7หมัดผลจิ้งจอก + ไซบอร์กV4ขั้น10 + สมอเรือ,ดาบคู่
รายละเอียด:
✔ ผลจิ้งจอก ไซบอร์กV4ขั้น10 #7หมัด + สมอเรือ + ดาบคู่โอเด้ง #การันตี LV.2550 (MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 399 เครดิต

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -

กล่องสุ่ม


หมายเหตุ หากซื้อแล้วรหัสมีปัญหา เคลมได้ ต้องมีคลิปตั้งแต่การซื้อไปจนถึงเข้าเกม (ภายใน24ชั่วโมง)
...
กล่องสุ่ม ไก่ตันเผ่าV4
รายละเอียด:
✔ การันตี 6-7 หมัด #เผ่าV4 30% #LV.2550 (MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 49 เครดิต

เหลือ 11 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
กล่องสุ่ม ไก่ตันผลถาวร
รายละเอียด:
✔ การันตี 6-7 หมัด #ผลถาวร 30% #LV.2550 (MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 49 เครดิต

เหลือ 21 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
กล่องสุ่ม เทพตัน!
รายละเอียด:
✔ การันตี 6-7 หมัด #เทพตัน 30% #LV.2550 (MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 49 เครดิต

เหลือ 12 ชิ้น

ซื้อสินค้า

สุ่มสินค้า


หมายเหตุ หากซื้อแล้วรหัสมีปัญหา เคลมได้ ต้องมีคลิปตั้งแต่การซื้อไปจนถึงเข้าเกม (ภายใน24ชั่วโมง)
...
สุ่มไก่่ตันบาทเดียว
รายละเอียด:
✔ สุ่มทุกอย่างในเกม!
✔ LV.2550 (MAX)
( มีเกลือ )

ราคา 1 เครดิต

...
สุ่มไก่ตันผลเทพ
รายละเอียด:
✔ โมจิตืน ผลช้าง+ผลเสือ
✔ ดาบคู่โอเด้ง
✔ หมัดครบ
( มีเกลือ )

ราคา 5 เครดิต

...
สุ่มไก่ตันเผ่าV4
รายละเอียด:
✔ เผ่าเงือก,สกาย,มิ้ง V4 ขั้น10
✔ ดาบคู่โอเด้ง
✔ หมัดครบ
( มีเกลือ )

ราคา 5 เครดิต

...
สุ่มไก่ตัน เผ่าพิเศษV4
รายละเอียด:
✔ เผ่ากูล+ไซบอร์ก V4 ขั้น10
✔ โมจิตื่น+ดาบคู่โอเด้ง
✔ หมัดครบ
( มีเกลือ )

ราคา 9 เครดิต

...
สุ่มเทพตัน ของโหด!
รายละเอียด:
✔ เผ่ากูล+ไซบอร์ก V4 ขั้น 10
✔ โมจิตื่น + ผลเสือ + ผลช้าง
✔ ดาบคู่โอเด้ง+สมอเรือ
✔ หมัดครบ
( มีเกลือ )

ราคา 9 เครดิต

...
สุ่มเทพตัน 7หมัดผลจิ้งจอก : เผ่าพิเศษขั้น10+สมอเรือ
รายละเอียด:
✔ การันตี ผลจิ้งจอก
✔ การันตี เผ่าพิเศษV4 ขั้น 10
✔ การันตี 7หมัด + สมอเรือ
✔ การันตี LV.2550 (max)
( มีเกลือ )

ราคา 9 เครดิต