ออสตาร์


หมายเหตุ หากซื้อแล้วรหัสมีปัญหา เคลมได้ ต้องมีคลิปตั้งแต่การซื้อไปจนถึงเข้าเกม (ภายใน24ชั่วโมง)
...
รหัสไก่ LV.40+
รายละเอียด:
✔ การันตี LV.40 #ตัว7ดาว 5% #สุ่มตัวละคร
( ได้รหัส100% )

ราคา 29 เครดิต

เหลือ 5 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่โลก 2 LV.100
รายละเอียด:
✔ การันตี LV.100 #พร้อมไปโลกสอง #ตัว7ดาว 10% #สุ่มตัวละคร
( ได้รหัส100% )

ราคา 75 เครดิต

เหลือ 11 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
รหัสไก่ ตัว 7 ดาว
รายละเอียด:
✔ การันตีตัว 7 ดาว #ตัว7ดาว 1-5ตัว
( ได้รหัส100% )

ราคา 199 เครดิต

เหลือ 3 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่เทพเงาหญิง 7ดาว
รายละเอียด:
✔ เทพเงาหญิง 7ดาว #7ดาว 1-5ตัว #LV.40+
( ได้รหัส100% )

ราคา 199 เครดิต

เหลือ 2 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
รหัสไก่ ไอเซ็น 7ดาว
รายละเอียด:
✔ การันตี ไอเซ็น7ดาว #ตัว7ดาว 1-5 ตัว
( ได้รหัส100% )

ราคา 199 เครดิต

เหลือ 3 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
รหัส ตัว 7 ดาว
รายละเอียด:
✔ การันตีตัว 7 ดาว #ตัว7ดาว 6-10ตัว
( ได้รหัส100% )

ราคา 399 เครดิต

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
รหัสเทพ ตัว 7 ดาว
รายละเอียด:
✔ การันตีตัว 7 ดาว #ตัว7ดาว 11-30ตัว
( ได้รหัส100% )

ราคา 799 เครดิต

เหลือ 2 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
รหัสเทพเงาชาย7ดาว
รายละเอียด:
✔ การันตีของตามภาพ
( ได้รหัส100% )

ราคา 999 เครดิต

เหลือ 1 ชิ้น

ซื้อสินค้า

กล่องสุ่ม


หมายเหตุ หากซื้อแล้วรหัสมีปัญหา เคลมได้ ต้องมีคลิปตั้งแต่การซื้อไปจนถึงเข้าเกม (ภายใน24ชั่วโมง)
...
กล่องสุ่ม เทพเงาชาย+หญิง 7ดาว
รายละเอียด:
✔ เทพเงาชาย+หญิง 7ดาว 20% #สุ่มตัวละคร #LV.40+
( ได้รหัส100% )

ราคา 49 เครดิต

เหลือ 9 ชิ้น

ซื้อสินค้า

สุ่มสินค้า


หมายเหตุ หากซื้อแล้วรหัสมีปัญหา เคลมได้ ต้องมีคลิปตั้งแต่การซื้อไปจนถึงเข้าเกม (ภายใน24ชั่วโมง)
...
สุ่มรหัส ไอเซ็น7ดาว
รายละเอียด:
✔ การันตี ไอเซ็น7ดาว
✔ สุ่มตัว7ดาว 1-5ตัว
( มีเกลือ )

ราคา 1 เครดิต

...
สุ่มรหัส 7 ดาว
รายละเอียด:
✔ การันตี 7 ดาว 1-5 ตัว
✔ สุ่มตัวละคร
( มีเกลือ )

ราคา 5 เครดิต

...
สุ่มรหัส โทจิ7ดาว
รายละเอียด:
✔ การันตี โทจิ7ดาว
✔ สุ่มตัว7ดาว 5-10ตัว
( มีเกลือ )

ราคา 5 เครดิต

...
สุ่มรหัส เทพเงา 7ดาว
รายละเอียด:
✔ การันตีเทพเงา 7ดาว
✔ 7 ดาว 10-30 ตัว
✔ สุ่มตัวละคร
( มีเกลือ )

ราคา 9 เครดิต