นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

nookershop.com ("ผู้ใช้บริการ") ให้ความสำคัญในการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เราตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้อย่างปลอดภัย เราจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไขต์เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ nookershop.com ดังนี้

การใช้ข้อมูลผู้ใช้งาน

ข้อมูลที่เว็บไชต์นำมันใช้งานและได้มีการทำการจัดเก็บ

  • ชื่อผู้งาน
  • อีเมล (หากท่านมีการระบุอีเมลใช้งานบน Facebook)

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามอื่น หรือ องค์กรอื่นใด ยกเว้นแต่ตามข้อบังคับของกฏหมาย

การจัดเก็บรักษาข้อมูล

ทางเราได้มีการใช้ความสำคัญแก่ข้อมูลของลูกค้า และเราจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากการให้บริการภายใต้ชื่อเว็บไชต์ nookershop.com โดยเราได้มีการออกแบบและการจัดเก็บรักษาข้อมูลตามมาตรฐานความปลอดภัยเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้า

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล

ทางเว็บไซต์ได้มีการนำข้อมูลมาใช้งานเพื่อให้เกิดการบริการแก่ลูกค้า และนำไปพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดการบริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  • สิทธิขอถอนความยินยอมยกเลิกข้อมูล
  • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล
  • สิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูล
  • สิทธิขอแก้ไขข้อมูล

ทั้งนี้การขอใช้สิทธิจะขึ้นอยู่กับผู้ดูแลและทางทีมงานพิจารณาว่าเป็นเหตุอันเหมาะสมและถูกต้อง สามารถติดต่อของใช้สิทธิได้ที่ [email protected]