ไก่ตันเผ่า V4


หมายเหตุ หากซื้อแล้วรหัสมีปัญหา เคลมได้ ต้องมีคลิปตั้งแต่การซื้อไปจนถึงเข้าเกม (ภายใน24ชั่วโมง)
...
ไก่ตัน เผ่ามนุษย์ V4
รายละเอียด:
✔ การันตี เผ่ามนุษย์ V4 #การันตี ดาบคู่โอเด้ง + 7หมัด #การันตี LV.2550 (MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 169 เครดิต

เหลือ 4 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน เผ่ามิ้งค์ V4
รายละเอียด:
✔ การันตี เผ่ามิ้ง V4 #การันตี ดาบคู่โอเด้ง + 7หมัด #การันตี LV.2550 (MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 169 เครดิต

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตัน เผ่าเงือก V4
รายละเอียด:
✔ การันตี เผ่าเงือก V4 #การันตี ดาบคู่โอเด้ง + 7หมัด #การันตี LV.2550 (MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 179 เครดิต

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตัน เผ่าสกาย V4
รายละเอียด:
✔ การันตี เผ่าสกาย #การันตี ดาบคู่โอเด้ง + 7หมัด #การันตี LV.2550 (MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 179 เครดิต

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตัน เผ่าไซบอร์ก V4
รายละเอียด:
✔ การันตี เผ่าไซบอร์ก #การันตี ดาบคู่โอเด้ง + 7หมัด #การันตี LV.2550 (MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 199 เครดิต

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตัน เผ่ากูล V4
รายละเอียด:
✔ การันตี ตีเผ่ากูล #การันตี ดาบคู่โอเด้ง + 7หมัด #การันตี LV.2550 (MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 199 เครดิต

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตัน เผ่ามนุษย์ V4 ขั้น10
รายละเอียด:
✔ การันตี เผ่ามนุษย์ ขั้น10 #การันตี ดาบคู่โอเด้ง + 7หมัด #การันตี LV.2550 (MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 239 เครดิต

เหลือ 2 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน เผ่ามิ้งค์ V4 ขั้น10
รายละเอียด:
✔ การันตี เผ่ามิ้ง ขั้น10 #การันตี ดาบคู่โอเด้ง + 7หมัด #การันตี LV.2550 (MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 239 เครดิต

เหลือ 1 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน เผ่าเงือก V4 ขั้น10
รายละเอียด:
✔ การันตี เผ่าเงือก ขั้น10 #การันตี ดาบคู่โอเด้ง + 7หมัด #การันตี LV.2550 (MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 249 เครดิต

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตัน เผ่าสกายV4 ขั้น10
รายละเอียด:
✔ การันตี เผ่าสกาย ขั้น10 #การันตี ดาบคู่โอเด้ง + 7หมัด #การันตี LV.2550 (MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 249 เครดิต

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตัน เผ่าไซบอร์กV4 ขั้น10
รายละเอียด:
✔ การันตีเผ่าไซบอร์ก ขั้น10 #การันตี ดาบคู่โอเด้ง + 7หมัด #การันตี LV.2550 (MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 259 เครดิต

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตัน เผ่ากูลV4 ขั้น10
รายละเอียด:
✔ การันตี เผ่ากูล ขั้น10 #การันตี ดาบคู่โอเด้ง + 7หมัด #การันตี LV.2550 (MAX)
( ได้รหัส100% )

ราคา 259 เครดิต

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -

กล่องสุ่ม


หมายเหตุ หากซื้อแล้วรหัสมีปัญหา เคลมได้ ต้องมีคลิปตั้งแต่การซื้อไปจนถึงเข้าเกม (ภายใน24ชั่วโมง)

สุ่มสินค้า


หมายเหตุ หากซื้อแล้วรหัสมีปัญหา เคลมได้ ต้องมีคลิปตั้งแต่การซื้อไปจนถึงเข้าเกม (ภายใน24ชั่วโมง)